Právní povaha

  • Zájmové sdružení právnických osob, dále jen „sdružení", bylo založeno na ustavující členské schůzi konané dne 10.října 2012, a to podle § 20 písm. f) až j) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění.
  • Sdružení je právníckou osobou s působností na území České republiky. V právních vztazích vystupuje svým jménem a za své závazky odpovídá celým svým majetkem.
  • Sdružení vzniklo zápisem do registru zájmových sdružení vedeného u Obvodního úřadu v Praze 4, dle ustanovení § 20 písm. i) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění. V současnosti je sdružení právnických osob zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 58 763.
  • Sdružení se zřizuje na dobu neurčitou.