Paralelní distribuce:

Co je paralelní distribuce?

  • Jedná se o dovoz léků, které byly nakoupeny levněji v jedné zemi a následně byly přepraveny k dalšímu prodeji do druhé země s vyššími cenami; tento proces uvádí paralelně distribuovaný produkt na cílový trh do konkurence se stejným produktem, který je na cílový trh dodán držitelem ochranné známky, např. výrobcem.
  • Ziskovost je založena na rozdílných cenách za stejné výrobky v jednotlivých státech.
  • Paralelní distribuce léčivých přípravků je bezpečná, legální, snižuje náklady vládám a daňovým poplatníkům, proto je podporována mnoha vládami a regulátory, aby podpořila konkurenci.
  • Paralelní distribuce existuje tam, kde existují cenové rozdíly za stejné výrobky.
  • Léky, které jsou dodávány na trh, jsou vyrobeny přímo výrobci, ale přebaleny dle regulatorních požadavků cílového trhu. Všechny léčivé výrobky uváděné na trh paralelními distributory jsou schváleny regulačními úřady na národní nebo evropské úrovni.
  • Umožněna Smlouvou o fungování Evropské unie – jednotný vnitřní trh, volný pohyb zboží a princip vyčerpání práv duševního vlastnictví.
  • Souběžný dovoz a vývoz léků se v praxi může nazývat souběžným obchodem anebo „reexportem", jedná se o dovoz léků z jedné země do druhé a jejich následný prodej mimo oficiální distribuční síť. Souběžný obchod se netýká jen léků, ale setkáváme se s ním u jakýchkoli jiných výrobků či služeb.

 

Paralelní distribuce léčivých přípravků v Evropě nemá nic společného s obchodem EU se třetími zeměmi a ani nemůže být spojován s farmaceutickým obchodem mezi Kanadou a USA