Asociace evropských distributorů léčiv

Asociace evropských distributorů léčiv (ve zkratce „AEDL“) byla založena v roce 2012, sdružuje a reprezentuje zájmy distributorů léčiv. Poskytuje kompletní servis při zásobování léčivy, dodávkách zdravotního a spotřebního materiálu i poradenství ve zdravotnických, ekonomických a legislativních oblastech.

Spolupracujeme s mezinárodními farmaceutickými organizacemi a orgány státní správy.

Více informací

Informujeme členy, partnery, odbornou i laickou veřejnost o přínosech paralelní distribuce léčiv.

Více informací

Hájíme zájmy svých členů a partnerů.

Více informací