Rozhovor pro Český rozhlas

Rozhovor pro Český rozhlas

Léky a distribuce po účinnosti novely Zákona o léčivech...

1. Jak teď novela zákona o léčivech upravuje podmínky pro distributory léků? Musí brát objednávky od všech lékáren a doručovat je do nějaké lhůty?

Novela zákona o léčivech upravuje po novém v §77 písmenu h) tuto povinnost distributora na základě požadavku lékárny zajistit dodání léčivého přípravku nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení jeho požadavku. Tedy zde je přesně uvedena povinnost distributora dodat do 2 pracovních dnů. Samotný distributor má zas právo vyzvat držitele rozhodnutí o registraci o dodávku těchto léčivých přípravků na základě jeho tržního podílu. Ještě stále ale není prováděcí vyhláška, která přesně upravuje "nejasnosti" v zákoně např o těchto tržních podílech. Shrnutí pro veřejnost je tedy následující - pokud lékárna požádá distributora, ten má povinnost dodat do 2 pracovních dnů daný léčivý přípravek, který ale samozřejmě musí mít k dispozici od držitele rozhodnutí o registraci. Pokud ho nemá a nebude ho mít dodán, nemá ho jak poskytnout lékárně. Je to tedy úzce provázané s dodáváním léčivých přípravků samotným držitelem rozhodnutí o registraci. Pokud nedodá léčivý přípravek distributorovi, ten ho nemůže dodat lékarně. Je to vzájemně provázané.

2. Čím to, že nejsou často léky (některé opakovaně) na skladech? A dá se ta situace výhledově nějak zlepšit? 

Důvodem nedostupnosti léků pro pacienty není reexport, ale příčin může být více: logistické vztahy, nedostatky ve výrobě, přerušení nebo zrušení výroby a to nesouvisí s distribucí jako takovou, jak je to často zmiňováno v médiích. Málo se mluví o tom, že například za rok 2015 byl celkový podíl vyvezených léčivých přípravků z České republiky jen pod 6 procent. Jsou to údaje zveřejňené státní autoritou SÚKL a tedy istě věrohodné. Podle reportu vypracovaného pro European Association Of Euro-Pharmaceutical Companies (kterého jsme členem) je paralelní distribuce až na 8. místě příčin nedostatku léků. To je fakt, který je třeba zmínit. Před ní jsou například přírodní katastrofy, výrobní problémy, nedostatek "surovin" k vyrobě, cenová politika atd.

3. Je možné, že distributoři stahují některé léky z trhu protože už tu nejsou po snižování cen vládou ziskové?

Distributor nestahuje léky z trhu, lék může z trhu stáhnout jen držitel rozhodnutí o registraci. Je to samozřejmě vždy na jeho zvážení, zda se mu daný trh nadále vyplatí, nebo ne. Distributor to nijak nemůže ovlivnit.

Uvedla Mgr. Denisa Rísová 

Dne: 14. 5. 2017