Členové

Členy Asociace evropských distributorů léčiv jsou následující společnosti:

CZ Pharma s.r.o.
Sídlem: Kostelec nad Černými lesy, náměstí Smiřických 42, PSČ 281 63
IČ: 281 77 738
Spisová značka: C 130865 vedená u Městskéhou soudu v Praze

Dineras Czech Republic, s.r.o.
Sídlem: Olomouc, Hybešova 1225/26, PSČ 779 00
IČ: 278 48 566
Spisová značka: C 43424 vedená u Krajského soudu v Ostravě

 

Člen má zejména tato práva:

 • volit a být volen do orgánů sdružení,
 • navrhovat své zástupce do orgánů sdružení,
 • účastnit se členské schůze, hlasovat a přijímat rozhodnutí na jednání členské schůze, podávat návrhy a protinávrhy,
 • podílet se na řízení a kontrole činnosti sdružení podle čl. III., stanov prostřednictvím výkonu hlasovacích práv člena sdružení na členské schůzi,
 • být informován o činnosti sdružení a všech jeho aktivitách a podle svého zájmu a v rámci přijatých rozhodnutí se jich účastnit a podávat návrhy a podněty, být informován o hospodářských výsledcích sdružení,
 • nahlížet do účetních dokladů a záznamů sdružení,
 • využívat výhody, které souvisejí se členstvím ve sdružení,
 • na podíl na likvidačním zůstatku při zániku sdružení,
 • na vypořádací podíl při zániku sdružení.


Člen má zejména tyto povinnosti:

 • dodržovat stanovy, rozhodnutí členské schůze,
 • účastnit se členských schůzí a podílet se podle svých možností a zájmů na činnosti sdružení,
 • podle dohody v jednotlivých případech poskytovat sdružení potřebné informace pro činnost sdružení a jeho orgánů, pracovišť, odborných a pracovních skupin apod., není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy člena,
 • zaplatit stanovený vstupní a dále hradit roční členský příspěvek dle čl. XIII., těchto stanov,
 • zaplatit náklady na provoz sdružení dle čl. XIII., odst. 4, těchto stanov, zaplatit jinou finanční úhradu na činnost sdružení či jeho orgánů, bude-li tak členskou schůzí v konkrétním případě rozhodnuto,
 • určit zmocněnou osobu (zástupce) pro jednání a zastupování v orgánech sdružení.