Partneři

Partnery Asociace evropských distributorů léčiv jsou tyto společnosti:

arex PHARMA s.r.o.
Sídlem: náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5
C 31983 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČ: 01502565

INVE Medical, s.r.o.
Sídlem: Praha 10 – Strašnice, Kralická 950/1, PSČ 100 00
IČ: 242 20 701
Spisová značka: C 189918 vedená u Městského soudu v Praze

PHARMA SOLUTIONS s.r.o.
IČ: 28342577
Sídlem: Brno, Příkop 843/4, PSČ 60200
C 62542 vedená u Krajského soudu v Brně

Dineras Czech Republic, s.r.o.
Sídlem: Olomouc, Hybešova 1225/26, PSČ 779 00
IČ: 278 48 566
Spisová značka: C 43424 vedená u Krajského soudu v Ostravě


Partner je:

  • Partner je spolupracujícím subjektem se sdružením, který není jeho členem.
  • Partnerem může být fyzická i právnická osoba.
  • Partner je povinen uzavřít se sdružením partnerskou smlouvu, která podléhá schválení členskou schůzí sdružení.
  • Sdružení má povinnost uvést název partnera při svých propagačních činnostech.


Partner má zejména tyto práva:

  • účastnit se členských schůzí,
  • být informován o činnosti sdružení a všech jeho aktivitách a podle svého zájmu a v rámci přijatých rozhodnutí se jich účastnit a podávat návrhy a podněty, být informován o hospodářských výsledcích sdružení,
  • nahlížet do účetních dokladů a záznamů sdružení.


Partner má zejména tyto povinnosti:

  • dodržovat stanovy, rozhodnutí členské schůze a znění partnerské smlouvy,
  • účastnit se členských schůzí a podílet se podle svých možností a zájmů na činnosti sdružení,
  • podle smlouvy v jednotlivých případech poskytovat sdružení potřebné informace pro činnost sdružení a jeho orgánů, pracovišť, odborných a pracovních skupin apod., není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy partnera zaplatit sponzorský dar, jehož výše je stanovena v partnerské smlouvě,
 
Veškerá další práva a povinnosti mezi sdružením a partnerem, budou upravena v partnerské smlouvě.
Představenstvo eviduje Partnery v Seznamu partnerů, kde bude uveden jejich název, sídlo a identifikační číslo.